Enavandrarna

En ideell förening, vars syfte är att främja friluftsliv, hälsa och social gemenskap.


Medlemsavgift 100:-/år

Obligatorisk  avgift vid vandring 10:-/gång


Bankgiro: 680-7077

Aktuellt

Under rubriken "Aktuellt finner ni för närvarande information om: 

COVID-19, (uppdaterad 200417

Årsmötesprotokoll

Resor vecka 34

COVID-19


Information från styrelsen


Styrelsen har, vid ett extrainsatt styrelsesammanträde 15 april 2020, beslutat om ett antal punkter, som vi vill informera er medlemmar om.


  • Alla organiserade vandringar och andra aktiviteter fram till 10 juni ställs in, förutom arbetet på Upplandsleden.                 
  • Lagbasar för Upplandsledens olika sträckor ta kontakt med era lagkamrater i god tid före dag då jobbet ska göras. När det gäller transport till och röjning av Upplandsleden, iakttag FHM:s riktlinjer om avstånd mellan personer. Minst 2 m gäller och gärna bara 2 personer i varje bil. Startdatum meddelat till kommunen var 23 april men det är bara bra om lagen startar tidigare.                                                                

Till syvende och sist glöm inte deltagarlistor som e-postas till Göran Karlin och till Leif Nilsson snarast efter genomfört arbete


  • När det gäller resor vecka 34 är det omöjligt i dagens läge att uttala sig om det kommer att bli några resor i föreningens regi. Så länge FHM uppmanar till att undvika allt onödigt resande följer vi den linjen.                                              

Men för att ligga i startgroparna, om restriktionerna lättar, är vi med på tåget. När det gäller inbetalning för resan så är det så här: Hela resan ska betalas på en gång. Således ingen anmälningsavgift. Sista betalningsdag är satt till 10 juli 2020. Till dess hoppas vi att läget har klarnat. Håll dig uppdaterad via klubbens Facebooksida, Enavandrarna 2, eller via klubbens hemsida, enavandrarna.se, där vi lägger ut aktuell information.

För att få del av resebidrag som är 1000: - måste du ha deltagit i krattning av löv på Fagerudd hösten 2019 eller röjning av Upplandsleden 2020.


  • Midsommarlunken planerar OK Enen för, men idag finns inget fattat beslut om den kan genomföras. Därför har styrelsen beslutat att inte anmäla något lag i Enavandrarnas namn. Men för den skull sluta inte med dina ”små” vandringar. Jobba på konditionen och rörligheten genom Sofias gympa på SVT eller SVT Play. Frisk luft är alltid nyttigt.  

Vandringarna lördagarna 7 och 16 maj är inställda.

Hur det blir med vandringen med Landshövding Enander 26 maj vet vi ej.


  • Om han där uppe vill och tömmarna håller så håller vi alla tummarna för att Corona och med den alla restriktioner därtill lättar. Tänk på att de flesta medlemmar i föreningen tillhör en och kanske fler riskgrupper.                                          

Ock så hoppas vi på en härlig vår utan regn, snö och så den hemska blåsten.


Var rädd om dig! Lev Väl!

 Styrelsen
Årsmötesprotokoll

Protokoll från årets årsmöte finner du ute till höger på bilden. Klicka på knappen "Årsmötesprotokoll", uppe till höger, så öppnas dokumentet.Resor vecka 34

Till höger finner du information om de tre resor som kommer att anordnas under vecka 34, 2020. Slutbetalning ska göras senast 10 juli. OBS" Ingen förskottsbetalning/anmälningsavgift! Frågor om resorna besvaras av reseledarna, Göran Johansson (Skåne), Fredrik Wiebe (Fryksdalen) och Kalle Almgren (Sälen)

Information om resorna uppdateras kontinuerligt på hemsidan och på klubbens Facebooksida!