Enavandrarna

En ideell förening, vars syfte är att främja friluftsliv, hälsa och social gemenskap.


Medlemsavgift 100:-/år

Obligatorisk  avgift vid vandring 10:-/gång


Bankgiro: 680-7077

Aktuellt

Under rubriken "Aktuellt finner ni för närvarande information om: 

Inställda vandringar (Ny info. 201208)

Årsmötesprotokoll
Hej Enavandrare!

Den här veckan var planeringen från början att vi skulle ha julavslutning.

Den trevliga, juliga samlingen i Främjarstugan med vandring, julmat och trevlig samvaro och kunna önska varandra God Jul och allt det andra vi önskar varann vid det här tillfället.

Men tyvärr, allt har förändrats på grund av den pågående smittan. I år inget av det vi börjat vänja oss vid.

När återseendets glada stund kommer vet vi ej. Just nu är allt väldigt osäkert och antagligen många långa dagar dit.

Styrelsen tog ett telefonmöte. Samtliga var eniga om att låta Enavandrarnas aktiviteter vara vilande fram till första april. Och där måste jag tillägga i första hand, men hoppet är det sista som överger människan. Om något sensationellt skulle hända måste vi ha lite plan för igångsättning.

Då,  i april, försöker vi få igång aktiviteterna. Vi som är valda i styrelse eller någon grupp får börja så smått att förbereda oss för vandringsprogram, mötesordningar och fram för allt ett årsmöte.

Tag till vara tiden fram till dess, Vandra på, jympa var ute men var rädda om er.

                                               God Jul!

                                                Önskar

                                                Styrelsen 

                                       


I    Årsmötesprotokoll

    Protokoll från årets årsmöte finner du ute till höger på bilden. Klicka på knappen "Årsmötesprotokoll", uppe till höger, så öppnas dokumentet.