Enavandrarna

En ideell förening, vars syfte är att främja friluftsliv, hälsa och social gemenskap.


Medlemsavgift 100:-/år. Ingen avgift 2021!

Obligatorisk  avgift vid vandring 10:-/gång


Bankgiro: 680-7077

Aktuellt

Under rubriken "Aktuellt finner ni för närvarande information om:


Höstens vandringsprogram 2021 (Publ. 210826)

Ingen medlemsavgift (Publ. 210128)Höstens vandringsprogram

Vi har nu genomfört tre vandringar i närområdet. Nu utökar vi möjligheterna till att även åka bil till resp. vandring.

Långa banan ca 8-11 km.  Vi har lagt ett program för september och oktober. Utfaller det väl och pandemiläget tillåter så fortsätter vi.

Program för november och december fastställes senare efter utvärdering.

Korta banan ca 5 km: Programmet har lagts för hela hösten. Vi genomför bara vandringar i närområdet.

Samling:  För båda banorna samlas vi vid Bahcohallen, onsdagar kl. 9.00.

Pandemiläget:  Mycket har släppts på, men fortfarande finns oron för fortsatt smittspridning. Trots två vaccindoser bör vi alla vidtaga försiktighet, Håll avstånd, Är du sjuk så stanna hemma. Sprita händer mm.

 

Väl mött till en efterlängtad vandringssäsong.

Sören Carlsson

2carlsson@hotmail.se  Tel. 070-6044221
Ingen medlemsavgift 2021.

Styrelsen har beslutat att medlemmar, som betalat medlemsavgift 2020, inte behöver betala någon medlemsavgift för året 2021. 2020 var ett speciellt år, då klubben exempelvis inte kunde anordna några resor, med följd att kassan är välfylld. Därför tycker styrelsen att vi inte tar ut någon medlemsavgift för innevarande år.