Enavandrarna

En ideell förening, vars syfte är att främja friluftsliv, hälsa och social gemenskap.


Medlemsavgift 100:-/år. Ingen avgift 2021!

Obligatorisk  avgift vid vandring 10:-/gång


Bankgiro: 680-7077

Aktuellt

Under rubriken "Aktuellt finner ni för närvarande information om:


Vandringar hösten 2021

Kontrollvandringar med kommunen

Information från styrelsesammanträde 21-01-28

Medlemsavgift 2021 



Vandringar hösten 2021

Hoppas allt är bra med er och att ni är ute och vandrar mycket – ensam eller i grupper. Över ett år har gått utan gemensamma vandringar, men nu ser vi ett ljus i mörkret. Förhoppningsvis kommer alla vandrare ha fått sin andra vaccindos inför hösten. Om restriktionerna minskar och att inga nya utbrott/rön kommer i vägen så återupptar vi vandringarna i höst.

Vi planerar att starta vandringarna den 4 augusti och sedan regelbundet varje onsdag under hösten.
Vi börjar med närområdesvandringar under augusti för att sedan övergå till ett normalt vandrings-schema. Samlingsplats: Bahcohallens parkering kl. 9.00. Vandringsprogram kommer att läggas ut på
hemsidan under juli.

Vandringsledare sökes:  För att skapa ett varierande och trivsamt vandringsprogram söker vi vandringsledare som tar på sig att arrangera vandringar. Har du någon sträcka som du vill att vi skall gå/uppleva och är villig att leda så hör av dig.

Korta sträckan ca 5 km. Långa 8,5 km -11,0 km.

 • Vandringskommitten:
  Sören Carlsson                  070-6044221                        e-post: 2carlsson@hotmail.se
  Lars Görl                               tel. 070-4671470                        e-post: lars.o.gorl@gmail.com
  Leif Uppsäll                          tel. 070-6460760                        e-post: leif.uppsall@gmail.com
  Rutger Kaneberg                tel. 070-3147945                        e-post: ruckan.kaneberg@gmail.com
  Bengt Lindqvist                   tel. 070-5103078                        e-post: bengt.lindqvist55@telia.com
  Alf Ek (korta banan)           tel. 073-4219153                        e-post: alf.w.ek@telia.com
  Leif Smedberg (korta)       tel. 070-8427700                        e-post: leif-smedberg@live.se

 




Kontrollvandringar med kommunen

Under våren kommer lagbasarna tillsammans med representanter från Enköpings Kommun gå alla sträckor på Upplandsleden, som Enavandrarna har ansvar för. Man vill undersöka om det finns möjligheter till förbättringar av leden.

Är det någon som är intresserad att följa med på någon/några vandringar, kontakta ansvarig lagbas för respektive stäcka. Tider och ansvariga finner Du under knappen nedan!








Information från styrelsesammanträde 21-01-28

Nästa vecka skulle om tiden var i takt Enavandrarna ha hållit det 22 årsmöte men nu är inte tiden i takt detta nådens år 2021. Den senaste planeringen hade styrelsen tänkt/hoppats att komma igång 1: a april. Men ack nej så kommer det inte att bli.


Föreningens ekonomi

Ekonomin är god mycket beroende på att många deltagit  i inkomstbringande ”jobb”. Med detta sagt att det är frivilligt att deltaga i åtaganden som ger oss pengar i kassan. Intjänande pengar används till att ge resebidrag, till de som deltagit i arbeten på Upplandsleden, vid resorna vecka 34 eller arrangerade bussresor, jullunch, grill vid vår- och höst-avslutning och för att inte tala om ”fika ” i samband med midsommarlunken och reseinformation. Så på grund av att dessa varit inställda så råder det ”flod” i kassan.


Jo, jag höll på att glömma bort att det beslutades att Enavandrarna inte kommer att debitera medlemsavgift för 2021. Gäller bara medlemmar som erlagt medlemsavgift 2020.




Betala inte in medlemsavgift för 2021.


Valberedning

Valberedningen har arbetet fram förslag på personval till kommande. Det finns en ändring av betydelse. Thomas Larsson ersätter Ulf Andersson som lagbas på etapp 27 eller etapp 2 enligt Enavandrarnas numrering.

I övrigt inga förändringar från föregående år

Valberedningens förslag på val till alla förtroendeuppdrag kommer det att röstas om vid kommande årsmöte. Mer information får du av valda till valberedningen.


Upplandsleden

En ny dragning av Upplandsleden genom Enköpings tätort är planerad och kommer att vara sjösatt fram i maj. Gunvor Byström och lag 6 kommer tillsammans med parkkontoret att göra finputsningen av etappen före invigning.

Övriga arbeten på Upplandsleden kommer att göras enligt info till lagbasar. Alla Enavandrare uppmanas till att anmäla sig till lagbas för att deltaga.


Aktiviteter framöver

Sammanträdet beslutade, med anledning i situationen i samhället, att inte starta några aktiviteter före slutet av juni. Om situationen tillåter hålla årsmöte slutet maj början juni. Nytt styrelsesammanträde 6 maj 2021 där beslut tages.


Övriga frågor

Inga organiserade fjällresor enligt föregående år. Däremot arrangera bussresor till närliggande vandringsområden som

 • Vikingaleden,
 • Färnebofjärden eller
 • Billudden

Detta om restriktionerna tillåter. Mer om detta senare.



Ingen medlemsavgift 2021.

Styrelsen har beslutat att medlemmar, som betalat medlemsavgift 2020, inte behöver betala någon medlemsavgift för året 2021. 2020 var ett speciellt år, då klubben exempelvis inte kunde anordna några resor, med följd att kassan är välfylld. Därför tycker styrelsen att vi inte tar ut någon medlemsavgift för innevarande år.