Enavandrarna

En ideell förening, vars syfte är att främja friluftsliv, hälsa och social gemenskap.


Medlemsavgift 100:-/år. 

Obligatorisk  avgift vid vandring 10:-/gång


Bankgiro: 680-7077

Org.nummer: 802537-7931

Swishnummer: 123 471 1727

Aktuellt

Under rubriken "Aktuellt finner ni för närvarande information om:


Långvandring 30 maj (Publ. 220516)

Ändrade vandringar (Publ. 220413)

Enavandrarnas årsmöte (Publ. 220404)

Vandringar våren 2022 (Publ. 220302) 

Resor vecka 34 (Publ. 220401)

Årsmötesprotokoll (Publ. 220401)LÅNGVANDRING 30 MAJ

Hasse Schön leder den traditionella långvandringen måndagen den 30 maj. Vandringen utgår från Bahcohallen och vidare längs nya Bredsandsslingan med ett kortare tillägg. Total sträcka 19 km.

Samling vid Bahcohallen kl 9.Ändrade vandringar:

Vandring 1 juni har ändrats till Hårsbäcksdalen ca 8 km. Vandringsledare Margareta Lönnholm
Se nytt vandringsprogram.ENA-vandrarnas årsmöte

Föreningens 23:e årsmöte hölls den 9 mars i Sparbankens samlingssal. Årsmötet var välbesökt, 72 medlemmar deltog.  Sparbanken inledde med information om tjänster, säkerhet och lite om vad de tror om framtiden. Ett traditionellt årsmöte hölls (se årsmötesprotokollet).
Siv och Lennart Forsgren, Gunwor Byström, Leif Uppsäll, Olle Sundbom, Leif Jansson, Leif Nilsson samt Ulf Andersson avtackades med blommor.

Agneta Nyberg avtackade Göran Johansson som efter 11 år som ordförande lämnade styrelsen.

Ny ordförande Sören Karlsson överlämnade ett diplom till Göran samt utnämnde honom till föreningens första hedersmedlem.

Sören tackade för förtroendet att få leda vår fina förening. Motion – hälsa och social samvaro ligger i tiden vilket även fortsättningsvis skall vara vår förenings motto.Vandringar våren 2022.

Samlingsplats Bahcohallen onsdagar kl. 9.00

Samåkning i bilar till vandringsplats alt. gå i närområdet.

Vandringsschema: se under knappen" Säsongens vandringar".Resor vecka 34.

OBS! Information om årets två resor är flyttade till sidan "Vandringar och resor", som nås via knappen tii höger på bilden.Årsmötesprotokoll.

Årsmötesprotokollet finns nu tillgängligt via knappen "Årsmötesprotokoll" uppe till höger på bilden.