Styrelsen Enavandrarna 2022


Ordförande:

Sören Carlsson

                      


Kassör:

Göran Karlin

goran.karlin@enavandrarna.se                                  


Sekreterare:

Anders Ekered

anders.ekered@enavandrarna.se                               


Övriga ledamöter:

Agneta Nyberg

agneta.nyberg@enavandrarna.se


Eva-Lotta Bloom

eva-lotta.bloom@enavandrarna.se


Suppleanter:

Fredrik Wiebe


Leif Jansson