Resor vecka 34 2024

Nedan finner du beskivningar över resorna som planeras under vecka 34. Information om resorna finner du under respektive knapp.

Information för vandrare 

Onsdagar är vandringsdagar

Två vandringssträckor:  Långa 8 – 12 km. Korta 4 – 6 km

Anpassa din vandringslängd efter din aktuella fysiska styrka och svårighetsgrad på vandringen.
Utrustning – vandrare:  Lämplig klädsel och skodon beroende på årstiden, väderförhållande och vandringsterräng.
Medtag gärna ryggsäck, med kaffetermos, förtäring/smörgås samt vatten.
Efter halva sträckan är det en ”fikapaus”.

Vandringsschema: Se under säsongens vandringar på hemsidan.

Enavandrarna 2:  Aktuell information inför varje vandring.
Information vid samlingen kl. 9.00:  Nästa veckas vandring presenteras.
Samlingsplats:  Vi samlas kl. 9.00 – Bahcohallens parkering såvida inget annat meddelats. Vi börjar med en kort information. Vintervandringar gäller andra tider/platser.

Bilåkning:  Om möjligt samåkning till vandringsstället (miljöaspekt). Bilförare avgör om passagerare i bil. Medresenär betalar 25:--/gång. (Enl. styrelsebeslut). Vid längre resor kan kostnaden anpassas.

Enköping 2024-04-25

Instruktion till vandringsledare:

Vandringarnas rekommenderade längd:  Långa:  8-12 km. Korta: 4-6 km.
En eller fler kan dela på uppdraget som vandringsledare.
Råd eller hjälp med vandring:  Fråga någon som tidigare lett vandring/ vandringsmentorer

Avstånd till vandringsplatsen: En regel - vandringarna bör genomföras inom Enköpings kommun. Dock kan undantag ske för intressanta vandringar inom rimligt avstånd.

Vandringssträckning: Planera sträckan samt uppskatta vandringens längd.
Hjälpmedel kan vara Naturkartan via datorn eller via någon app. ex. Lokalslingan.

Provvandra sträckan gärna minst en gång innan vandring. Ändra sträckning vid behov. Fastställ svårighetsgraden

Kontrollera med markägare om vandringssträckan. Vid behov

Parkeringsplats: Reka och planera för parkeringsplats som bör rymma 10-25 bilar beroende på beräknat intresse.
Rastplats: Reka för lämplig rastplats för fikapaus efter ca halva vandringen.

 

Vandringsledares information till vandrarna:

Vandringen veckan innan: Vid morgoninfo kl. 9.00 informera om vandringen:
Plats, längd, svårighetsgrad, parkering samt övrigt som kan vara bra att veta om vandringen.
Vandringsdagen: Information till vandrarna i samband med samlingen kl. 9.00.
Plats, längd, svårighetsgrad, parkering samt övrigt som kan vara bra att veta om vandringen.

Enavandrarna2:  Agneta Nyberg informerar söndag-tisdag om alla våra vandringar. Du kan även själv lägga ut på Enavandrarna2, 

Om du vill att Agneta skall framför något speciellt om din vandring så meddela henne detta.

 

Genomförande av vandringen:
Utrustning:  Vandringsväst för ledare och Kökar. Gröna sjukvårdskittet och en

Visselpipa för ”kökar”.

 (Erhålles av föregående veckas vandringsledare/annan ansvarig).

Utse ”kökar”. Kökaren går sist

Vandringsledaren skall hålla ett för gruppen anpassat tempo
Stopp var 20:e minut med vätskepaus: Samla ihop gruppen. ”Kökaren” som går sist, ger klartecken att alla är med och beredda att gå igen.

Kökaren håller koll på när någon avviker.

Visselpipan.  Kökaren använder visselpipan för att påkalla uppmärksamhet till vandringsledaren. En signal till vandringsledaren ger information om att stanna och undersöka skäl till stoppet.

Information efter vägen: Kulturellt, aktuellt eller något om platser man går förbi är trevligt, men inte nödvändigt. Ett bra tips – kanske någon i gruppen har något att berätta.

Kaffepaus:  Stanna för kaffepaus efter ca: halva sträckan. ”Kökaren” ger klartecken när hela gruppen är beredd att gå igen.

Burken: Ansvara för att insamlingen 10:-- via burken genomförs samt redovisas till kassören. BG 680-7077 eller Swish 1231851146.

Återlämna material: Efter vandring lämna vandringsväst, visselpipa, sjukvårdskit till nästa veckas vandringsledare alt. ansvarig.

 

Enköping 2024-04-25