Vandringar

Vandring varje onsdag från januari till juni och från september till december.


Vandring på lång bana cirka 10 km, eller på kort bana cirka 5 km. Lämplig utrustning för vandring i varierande terräng, medtag fika.


En längre vandring, på cirka 2 mil, görs  under slutet av vårterminen.


Underhåll av Upplandsleden på våren och  lövräfsning under hösten. Arbetet utförs på ordinarie vandringsonsdagar.


Klubben deltar också  i Midsommarlunken.

Instruktioner till vandringsledare


Info för aktuella vandringar: Kit med säkerhetsutrustning - sjukvårdskit, reflexväst, visselpipa lämnas till resp vandringsledare från föregående ledare, vid samling på Ishallens P!

Viktigt att ledare informerar om P-plats på vandringsstället och uppmanar till samåkning!

Ledaren ska hålla ett lagom tempo och stanna var 20:e minut för att samla ihop gruppen tills köpersonen som går sist, ger klartecken att alla är med. Särskilt viktigt då vi ofta är en stor grupp på den långa vandringen!


Info inför nästa veckas vandringar: Vandringledaren berättar om vandringens terräng, hinder m m, vid samling på Ishallens P veckan före aktuell vandring!


Nya vandringsledare behövs i föreningen!

ENA-vandrare uppmuntras att leda nya vandringar, det är bra och roligt att så många som möjligt är delaktiga och väldigt uppskattat med vandringar i nya områden!

Kulturell information och info om leden är trevligt och uppskattat, men inte nödvändigt. Det kan gärna vara en ren naturvandring i skog och mark! Två personer kan också leda en vandring tillsammans!