Vandringar

Vandring varje onsdag från januari till juni och från september till december.


Vandring på lång bana cirka 10 km, eller på kort bana cirka 5 km. Lämplig utrustning för vandring i varierande terräng, medtag fika.


En längre vandring, på cirka 2 mil, görs  under slutet av vårterminen.


Underhåll av Upplandsleden på våren och  lövräfsning under hösten. Arbetet utförs på ordinarie vandringsonsdagar.


Klubben deltar också  i Midsommarlunken.

Instruktioner till vandringsledare


Info för aktuella vandringar: Kit med säkerhetsutrustning - sjukvårdskit, reflexväst, visselpipa lämnas till resp vandringsledare från föregående ledare, vid samling på Ishallens P!

Viktigt att ledare informerar om P-plats på vandringsstället och uppmanar till samåkning!

Ledaren ska hålla ett lagom tempo och stanna var 20:e minut för att samla ihop gruppen tills köpersonen som går sist, ger klartecken att alla är med. Särskilt viktigt då vi ofta är en stor grupp på den långa vandringen!


Info inför nästa veckas vandringar: Vandringledaren berättar om vandringens terräng, hinder m m, vid samling på Ishallens P veckan före aktuell vandring!


Nya vandringsledare behövs i föreningen!

ENA-vandrare uppmuntras att leda nya vandringar, det är bra och roligt att så många som möjligt är delaktiga och väldigt uppskattat med vandringar i nya områden!

Kulturell information och info om leden är trevligt och uppskattat, men inte nödvändigt. Det kan gärna vara en ren naturvandring i skog och mark! Två personer kan också leda en vandring tillsammans!
Information och anmälan till vandringsresa vecka 34

 

Vi arrangerar tre flerdagsresor och en dagsresa under vecka 34.

  1. Öland (maxantal 20 deltagare)
  2. Skåne (maxantal 20 deltagare)
  3. Fjällvandring (maxantal 8 deltagare- fulltecknat)
  4. Endagarsresa – resmål ännu ej bestämt. Information senare

 

Resa 1 – 3: 900 kronor i bidrag till alla som arbetat på Upplandsleden och/eller lövräfsning. Beloppet avdrag i samband med slutbetalning.

 

Information om resorna – läs under resp. Öland och Skåne.

 

Anmälan: Anmälningsblanketten ifylles och skickas via hemsidan.
Resorna fördelas efter din prioritetsordning - princip ”först till kvarn”.

Om resa ej tilldelas enligt första alternativet så placeras man efter överenskommelse med berörd enligt andra alternativet.

 

Resebekräftelse:         Erhålles senast den 15/4

Anmälningsavgift:     500 kronor inbetalas senast 30 april
Slutbetalning:             Senast 31 juli (900 kronors bidraget avdrages enl. ovan.
Avbokning:                Anmälningsavgift återbetalas ej efter 31 juli
                                     Vid avbokning efter 31 juli skall betalning erläggas för
                                     föreningens kostnader.

 

Välkommen till en härlig vandringsvecka!